Hírek

MÁV-TELEPI – JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA
Hirdetések – Húsvét 4. vasárnap

(2024. április 21.)

1. Előttünk álló ünnepek:
– Máj. 5 anyák napja, kávézás a kertben
– Máj. 9. Szikora Róbert alternatív díszpolgárrá avatása (közösségi ház) és hálaadó szentmise.
– Máj. 18-i Orgonák Éjszakája.
– Máj. 26. Elsőáldozás.
– Jún. 2. Úrnapi körmenet. (oltárok: elsőáldozók, képviselőtestület, nyugdíjasok, gitáros kórus)
– Jún. 9. Jézus Szíve ünnepe.
– Jún. 16. Te Deum + palacsintázás, kávézás a templomkertben

2. Takarítás Márti néninél:
Ezen a héten, ápr. 24-én szerdán, 25-én csütörtökön délelőtt és (a munka függvényében) 27-én szombaton ki kell takarítani, pakolni Márti néni konyháját, spejzét, hogy május elején folytatni tudjuk az örökölt ház felújítási munkálatát. Ehhez kérem a testvérek segítségét. Aki tud, energiája, egészsége, ideje engedi és szívesen segítene, keressen a misék után, irodaidőben, vagy a plébánia telefonján hagyjon üzenetet. Előre is köszönöm mindenki segítségét.

3. Májusi litánia:
Májusban az egyház egy szívvel-lélekkel imádkozza a lorettoi litániát, mely a Szűz Anya tiszteletére tartott imádság. E hónapban a szentmisék végén közösen fogjuk majd imádkozni ezt a pár perces rövid imádságot.
Napjainkban különösen fontos, hogy kérjük hazánk első védőszentjének, Szűz Máriának közbenjárását hazánkra és az egész világra. Imádkozzunk együtt a békéért és a kiengesztelődésért.

4. Az iroda zárva:
Temetés miatt május 25-én, csütörtökön nem lesz félfogadás az irodában. Köszönöm a szíves megértést!

5. Hittan-beiratkozás. Elérkezett az iskolákban a hittanra való beiratkozás ideje. Kérünk minden szülőt, családot, támogassa egyházunk hitet hirdető szolgálatát azzal, hogy beíratja gyermekét a katolikus hittanra!

6. 1% + 1% felajánlás: Minden év elején rendelkezhetünk adónk 1% + 1%-ról, melyet május 20-ig tehetünk meg. Ez a felajánlás önkéntes alapon megy, de mindenképp célszerű megtennünk, hogy saját céljainkat támogassuk ezzel az összeggel. Ezért kérem a testvéreket, hogy adójuk első 1%-t a katolikus egyház, második 1%-t a Jézus Szíve Alapítvány javára ajánlja fel. Az előző évnek beérkezett összegéből vettünk egy új projektort és kórusaink számára egy elektromos zongorát. Mindenkinek köszönöm, aki hozzájárult ezek megvételéhez.

A következő hét ünnepelt szentjei és miseszándékai:

NapÜnnepIdőpontMiseszándék
Hétfő (22.)Köznap7:00 
Kedd (23.) 
Szerda (24.)Köznap18:00Élő Béláért, Anikóért, Boglárkáért, Editért és Miklósért
Csütörtök (25.)Szt. Márk evangélista (Ü)18:00 
Péntek (26.)Köznap8:00 
Szombat (27.)Húsvét 5. vasárnapja (előesti mise)18:00+ Mariannáért, továbbá élő Gabrielláért és Richárdért
Vasárnap (28.)Húsvét 5. vasárnapja10:00 
 Húsvét 5. vasárnapja18:00 

e – emléknap 
E – Kötelező emléknap
Ü – Ünnep
Fü – Főünnep

Miseszándékot a sekrestyében, illetve az irodában, irodaidőben lehet felvenni.

Az urnatemető látogatása a misék előtt fél órával kezdődik, és a misék végéig tart.   Egyházadót, adományt a hivatali időben az irodában, a misék után a sekrestyében lehet befizetni, vagy átutalással. Plébániánk bankszámlaszáma: 10700024-73799713-51100005 (CIB bank)
Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia
————————————————————————-

Bakonybél 2024.10.24-27

Bár még folyik a szervezés, de örömmel hirdetjük az idei (most már hagyományos) őszi
bakonybéli lelkigyakorlatot.
A lelki gyakorlat szerves része, hogy bekapcsolódunk a szerzetesek napi rutinjába és részt
veszünk az imaóráikon. A lelki gyakorlat inkább a felnőtt korosztálynak szól, ezért elsősorban
a 16 év fölöttiek jelentkezését várjuk.
Október 24-én, csütörtökön a késő délutáni órákban indulunk és 27-én, vasárnap a délutáni
órákban érkezünk haza. Az utazás autókkal történik, a csoport létszámának megfelelően
számú gépkocsival.
A lelki gyakorlatot a bencések fogják vezetni. A lelki gyakorlat mellett lesz lehetőség sétálni
és kikapcsolódni a monostor arborétumában, illetve a monostor környékén.
Szállás a monostor vendégházában és 2 közeli panzióban.
Étkezés: Közösen fogunk ebédelni. Ennek helyszíne még szervezés alatt van. A reggelit és a
vacsorát hozni kell, de kérés esetén tudjuk biztosítani (májkrém, lekvár, kifli).
A részvételi díj tartalmazza a szállás, az utazás, az ebéd és kérés esetén a reggeli és vacsora
költségét. Sajnos az árak nagyon megemelkedtek. A 3 napos lelki gyakorlat költsége
várhatóan 40 000 Ft körül lesz. Teljesen pontos árat az üzemanyag árak állandó változása
miatt csak szeptemberben fogunk tudni mondani. A magas részvételi díj miatt van lehetőség
több részletben is fizetni, ezért is hirdetjük meg ennyire hamar a lelki gyakorlatot.
Jelentkezni 10 000 Ft előleg befizetésével lehet Nagy Péterné Marcsinál (Tőle lehet
jelentkezési lapot is kérni).
Az előre történő foglalások és a magas költségek miatt a jelentkezéskor a következőket
kérjük figyelembe venni:
Töredék részvételi díjra nincs lehetőség, tehát, aki később jönne vagy hamarabb elmenne,
annak is a teljes részvételi díjat kell fizetni. A jelentkezést október 10-ig lehet következmény
nélkül lemondani, utána már csak abban az esetben tudjuk visszaadni a befizetett
összegeket, ha a lemondó gondoskodik maga helyett másik résztvevőről.
További információkat Nagy Péter tud adni.
A szervezők

——————————————————————

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a Föld napja alkalmából

Kedves Testvérek!
Április 22. a Föld napja, amelyen 175 országban számos akcióval irányítják a
figyelmet Földünk ökológiai értékeinek megóvására. Ezen alkalomból a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia körlevélben hívja fel a hívek figyelmét a keresztény ember Földünkért,
közvetlen környezetünkért viselt felelősségére.
A teremtett világ védelme a Katolikus Egyház tanításának egyik fontos gondolata,
amely korunkban aktuálisabb, mint valaha. Ferenc pápa – aki Róma püspökeként a szegények
és a természet védelme iránti elkötelezettségből vette fel a természet védőszentjeként tisztelt
Assisi Szent Ferenc nevét – különösen nagy hangsúlyt fektet erre a témára.
A Szentatya 2015-ben adta ki Laudato Si’ kezdetű enciklikáját „közös otthonunk
gondozásáról”, amelynek első bekezdése így szól:
„»Áldott légy, Uram« – énekelte Assisi Szent Ferenc. Ezzel a gyönyörű himnusszal
arra emlékeztetett minket, hogy közös otthonunk olyan, mint egy nővér, akivel
osztozunk a létben és olyan, mint egy szép anya, aki karjába zár minket: »Áldott légy,
Uram, földanya-nővérünkért, ki fenntart és ellát minket, gyümölcsöket terem, színes
virágokat és füvet!«”. 1
A Szentatya enciklikájának első sorai méltón és világosan fejezik ki a keresztény
ember és a természet eredeti kapcsolatát. Ez a kapcsolat azonban az elmúlt évszázadokban, a
felvilágosodás és az ipari forradalom óta eltelt időszakban megváltozott, ezt pedig „földanya-
nővérünk” sínylette meg. Itt az idő, hogy megváltozzunk és megváltoztassuk a világot – a
Szentatya szavaival élve: ökológiai megtérésre van szükség.
„Ha »a külső sivatagok azért szaporodtak el a világon, mert a belső sivatagok
szétterjedtek«, a környezeti válság mély belső megtérésre hívó felszólítás. De azt is el
kell ismernünk, hogy vannak olyan elkötelezett és imádságos keresztények, akik – a
realizmus és pragmatizmus ürügyén – nem egyszer kinevetik a környezet miatti
aggodalmakat. Mások passzívak, nem határozzák el magukat szokásaik
megváltoztatására és így inkoherenssé válnak. Ökológiai megtérésre van tehát
szükségük, amely azt jelenti: engedik, hogy Jézussal való találkozásuk minden
következménye megjelenjen az őket körülvevő világhoz fűződő kapcsolataikban. Annak
a hivatásnak a megélése, hogy védelmezői legyünk Isten művének, lényegi része az
erényes életnek, nem valami szabadon választható feladat, s nem is a keresztény
tapasztalat másodlagos szempontja”. 2
A Föld napja alkalmából felidézve a Szentatya gondolatait Isten művének
védelmezéséről, érdemes körbetekintenünk Magyarországon: milyen ránk bízott tájakban,
természeti értékekben és erőforrásokban láthatjuk közvetlen környezetünkben, hazánkban a
Teremtés csodáját. Körülvesznek minket vizeink, termőföldjeink, gyümölcsöseink és erdőink, egymástól elválaszthatatlan egységben hirdetik Isten dicsőségét és táplálnak mindannyiunkat.
Ebben az egységben kiemelt szerepük van az erdőknek, ami nem csupán anyagiakban
felbecsülhetetlen értékű életközösség, hanem az összes többi, tehát a vizek, a termőföld és az
emberek védelmezője. Ahol az erdő gyarapodik, ott nem terjed a sivatag. Az erdő óvja a vizek
tisztaságát, megakadályozza, hogy a termőföld terméketlenné váljon, megújuló
nyersanyagokat és energiaforrást ad és biztosítja számunkra a testi és lelki megújulást a
természet közelségében. Az erdő védelmezi Isten művét, miközben maga is az Ő alkotása. Ha
tehát követjük a Szentatya útmutatását és elhisszük, hogy feladatunk és keresztény hivatásunk
része a természeti értékek mint Isten műveinek védelmezése, akkor ezt a legkézenfekvőbb
módon a közvetlen környezetünkben tudjuk megvalósítani.
De hogyan kezdjük a megvalósítást? A legfontosabb útmutatás, amelyet Ferenc pápa
ad: közösen.
„Ahhoz, hogy megoldjunk egy ilyen bonyolult helyzetet, amilyennel a mostani világnak
szembe kell néznie, nem elég, ha mindannyian külön-külön jobbá válunk. Az egymástól
elszigetelt egyének elveszíthetik képességüket és szabadságukat arra, hogy legyőzzék
az instrumentális ész logikáját és kiszolgáltatva maradnak az erkölcs nélküli, a
társadalmi és környezeti érték nélküli fogyasztói gondolkodás kénye-kedvének. A
társadalmi problémákra közösségi hálóval kell válaszolni, nem pusztán az egyéni
javak összegzésével: »Ennek a feladatnak a követelményei akkorára növekedtek, hogy
egyéni kezdeményezésekkel és individualista szellemben nevelt egyének összefogásával
nem lesznek teljesíthetőek. Az erők összefogását és a megvalósítás egységét teszik
szükségessé«. A tartós változás dinamizmusának elindításához szükséges ökológiai
megtérés egyben közösségi megtérés is”. 3
A Szentatya összefogásra, kapcsolódásra, együttes cselekvésre hív bennünket.
Ahogyan az erdő fái együtt, közösen alkotják az erdőt, úgy kell nekünk is együtt dolgoznunk
Isten műve védelmezésén.
A magyar nyelv gyönyörű. Ahogyan az Egyházban az emberek között megvalósuló
szeretetközösségről beszélünk, úgy a magyar tudományos nyelv életközösségnek nevezi az
élőlények egy helyen és egymásra utalt kapcsolatban élő csoportját. Ebben a vonatkozásban is
gondolhatunk példaként az erdőre, a legösszetettebb életközösségre, amely Isten művének
része és jelképe: ha vigyázunk rájuk, abban valamennyien megélhetjük a Szentatya ökológiai
megtérésre irányuló felhívását.
Mindannyiunk életútja más és más lelki tájakon vezet, munkánk és hivatásunk más és
más feladatokat ad. A természeti értékek, az erdők megóvása melletti elköteleződés azonban
összekapcsolhat bennünket. A Föld napja alkalmából arra buzdítjuk a híveket, hogy plébániai
közösségekben, hittancsoportokban, imakörökben és lelkiségi mozgalmakban együttesen
éljük és valósítsuk meg ezt a nagy, közös küldetést: Isten művének, a teremtett világnak a
megóvását.

Ehhez kérjük Isten segítségét Ferenc pápa szavaival:
„Mindenható Isten,
te az egész világmindenségben,
de legkisebb teremtményedben is jelen vagy,
és gyengéd szeretettel veszed körül
mindazt, mi létezik.
Öntsd belénk szereteted erejét,
hogy óvjuk az életet és a szépséget,
tölts el minket békével,
hogy fivérként és nővérként éljünk,
és ne ártsunk senkinek!
Szegények Istene,
segíts, hogy megmentsük azokat,
akik e földön magukra hagyva és elfeledve élnek,
de akik olyan értékesek szemedben!
Gyógyítsd meg életünket,
hogy védelmezői legyünk a világnak,
ne kifosztói,
a szépség terjesztői legyünk,
ne a szennyezésé és a pusztításé!
Érintsd meg azok szívét,
akik csak haszonra törekszenek,
a szegények és a föld kárára!
Taníts meg, hogy felfedezzük minden dolog értékét,
hogy ámulattal tekintsünk rájuk,
hogy felismerjük: szoros egységben vagyunk
minden teremtménnyel
végtelen világosságod felé vezető utunkon!
Köszönjük, hogy minden nap velünk vagy!
Kérünk, légy segítségünkre
az igazságosságért, a szeretetért és a békéért
folytatott küzdelmünkben!”

Budapest, 2024. április 17.

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

4 Laudato Si’, Ima a Földünkért.


Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük